ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ
 
Σύμφωνα με την 001/2019 απόφαση η Διοικούσα Επιτροπή  δέχτηκε την προσφορά υπηρεσιών από τα μέλη Τουρτογλου Θεοδοσία, Ευαγγελία Σταμάτη, Πατσαρασλής Χρήστος και Κατσικέα Ναυσικά να συμμετάσχουν σε κάποιες εκδηλώσεις της Κοιν.Σ.Επ. στη περιοχή της Θεσσαλονίκης με εθελοντική εργασία όπως αναφέρεται στη παράγραφο 5 του άρθρου 9 του καταστατικού. Και να εκδίδεται γραπτή σύμβαση εντολής μεταξύ των μελών και της Κοιν.Σ.Επ. με την σαφή περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας και ωρών εθελοντικής εργασίας και το πινάκιο αναφοράς εθελοντισμού μελών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρχή του μήνα ή εβδομαδιαία με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΚΟΙΝΣΕΠ. 

Σε καµία περίπτωση η εθελοντική εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως.


ΜΑΡΤΙΟΣ  2019    Μαρτ-πινακιο2019.jpg       
            ΕθελοντικήΣύμβασηΤούρτογλου.pdf    ΕθελοντικήΣύμβασηΠατσαρασλής.pdf 
             ΕθελοντικήΣύμβασηΚατσικέα.pdf       ΕθελοντικήΣύμβασηΣταματη.pdf


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 14/12/19 Παράσταση στο Μουσικό Εργαστηρι Ω2 18:00 με συμμετοχή μελλων της Κοινσεπ Τουρτογλου Θεοδοσία, Ευαγγελία Σταμάτη, και Κατσικέα Ναυσικά. Διαρκια 2 ώρες.
.